Polityka Prywatności

Twoja prywatność jest dla nas niezwykle ważna. Mamy surowe zasady, aby zapewnić, że wszelkie dane osobowe, które nam przesyłasz, są bezpiecznie gromadzone i przechowywane oraz wykorzystywane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach niezbędnych do działania tej witryny.

Ta strona określa, jakie dane gromadzimy podczas przeglądania witryny mini-lotto.com, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak są one bezpieczne.

mini-lotto.com wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić komfort przeglądania. Korzystając z tej witryny i akceptując niniejsze zasady, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z warunkami opisanymi poniżej.

Jakie dane zbieramy?

Podczas korzystania z tej witryny możemy gromadzić następujące rodzaje informacji:

Jak wykorzystujemy twoje dane

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem tej witryny mogą być wykorzystywane do celów opisanych poniżej:

Udostępnimy twoje dane stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego, tylko jeśli zdecydujesz się na tę usługę. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Ujawnianie danych osobowych

WMożemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, agentów, dostawców lub podwykonawców, jeśli jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe każdemu członkowi naszej grupy spółek (w tym spółkom macierzystym, naszej spółce holdingowej i wszelkim podmiotom zależnym), jeśli jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

Nie ujawnimy twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Bezpieczeństwo twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo danych jest dla nas bardzo ważne i podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie twoich danych osobowych. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, a wszystkie transakcje elektroniczne realizowane za pośrednictwem tej witryny są szyfrowane.

Korzystając z tej witryny i akceptując niniejsze warunki, potwierdzasz, że przesyłanie informacji przez Internet jest potencjalnie niepewne i że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

Międzynarodowe transfery danych

Dane osobowe, które zbieramy zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności, mogą być przechowywane, przetwarzane lub przekazywane między krajami, w których działamy, abyśmy mogli je wykorzystywać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

Wszelkie dane osobowe, które podajesz za pośrednictwem tej strony internetowej, mogą być przekazywane i przechowywane w krajach, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Akceptując niniejszą politykę prywatności, potwierdzasz, że wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz do publikacji za pośrednictwem tej witryny, mogą być następnie dostępne do przeglądania w Internecie i na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez innych.

Akceptując warunki niniejszej polityki prywatności, wyraźnie zgadzasz się na transfer swoich danych osobowych, jak opisano powyżej.

Zmiana tej polityki

Niniejsza polityka prywatności może zostać zaktualizowana bez powiadomienia. Nowe wersje zasad zostaną opublikowane na tej stronie i zalecamy, aby ponownie odwiedzić tę stronę, aby nadążać za wszelkimi zmianami. Czasami możemy powiadomić Cię o wszelkich zmianach niniejszej polityki prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Twoje prawa

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, abyśmy przekazali Ci wszelkie dane, które przechowujemy na Twój temat. Takie wnioski zostaną spełnione z zastrzeżeniem następujących warunków:

Wymagamy, aby te dokumenty chroniły tożsamość naszych użytkowników i aby dane osobowe były ujawniane tylko osobie, która ma prawo do ich otrzymania.

Witryny stron trzecich

Mini-lotto.com może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki operacyjne witryn stron trzecich, do których prowadzą linki.

Polityka prywatności określona na tej stronie dotyczy tylko strony mini-lotto.com i nie obejmuje witryn stron trzecich, które będą miały własne polityki prywatności. Radzimy zapoznać się z polityką prywatności każdej strony internetowej strony trzeciej, ponieważ nie możemy ponosić odpowiedzialności za sposób, w jaki gromadzą lub wykorzystują twoje dane.

Skontaktuj się z mini-lotto.com

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat zasad określonych na tej stronie lub innych kwestii związanych z mini-lotto.com, odwiedź stronę o nas, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak się skontaktować.